Vijesti

  • Vrijeme objave: Sep-20-2020

    Sa poboljšanjem životnog standarda ljudi, mesna hrana je postepeno postala važan dio prehrane ljudi.Osim što ljudskom tijelu obezbjeđuje određeni stepen toplote, on takođe obezbeđuje neophodne hranljive materije za ljudski rast i razvoj i održavanje zdravlja.1. Funkcija...Čitaj više»

  • Vrijeme objave: Sep-20-2020

    Bilo koja nenaučna hrana može sadržavati štetne bakterije, viruse, parazite, otrove i hemijsko i fizičko zagađenje.U poređenju sa voćem i povrćem, sirovo meso ima veću vjerovatnoću da nosi parazite i bakterije, posebno da prenosi zoonoza i parazitske bolesti.Stoga, pored izbora...Čitaj više»

  • Vrijeme objave: Sep-20-2020

    U prehrambenoj industriji, uključujući tvornicu mesne hrane, tvornicu mlijeka, tvornicu voća i pića, preradu voća i povrća, preradu konzervi, peciva, pivaru i druge povezane procese proizvodnje hrane, čišćenje i čišćenje opreme za preradu i cijevi, kontejnera, montažnih linija , oper...Čitaj više»